IBM SPSS Statistics licencijavimas

  • Licencijavimo variantai


Siekiant patenkinti visų vartotojų poreikius, taikomos itin plačios IBM SPSS Statistics licencijavimo galimybės. Galimą pasirinkti norimą programos licencijavimo laikotarpį, vartotojų skaičių ir licencijų priskyrimą be to siūlomos papildomos licencijavimo galimybės aukštosioms mokykloms, studentams ir dėstytojams.

Skirtingų laikotarpių licencijos

IBM SPSS Statistics galima licencijuoti neribotam laikotarpiui arba vienerių metų laikotarpiui (licenciją galima atnaujinti kasmet).

  • Nuolatinė licencija – IBM SPSS Statistics licencijuojama už vienkartinį mokestį, programa galima naudotis neribotą laikotarpį. Šis licencijos tipas parankus, jeigu nuolatos dirbate su šia programine įranga. Įsigijus programos techninį palaikymą galite gauti naujausią programos versiją vos tik jai pasirodžius ir būti tikri, kad Jūsų turima programinė įranga neatsiliks nuo rinkos naujovių.
  • Metinė licencija - IBM SPSS Statistics licencijuojama vieneriems metams, su galimybe pratęsti licencijos galiojimo laikotarpį. Šis licencijavimo variantas parankus, jeigu programinė įranga reikalinga vienkartiniam projektui. Pasirinkus metinę licenciją automatiškai teikiamas techninis palaikymas (naujausios versijos pateikimas, jai pasirodžius, ribotos konsultacijos programos naudojimo klausimais).

Licencijos pagal vartotojus ir licencijų paskirstymą

Priklausomai nuo vartotojo ar įmonės poreikių, galima pasirinkti:

  • Asmeninės licencijos („Single User“) - Ši licencija skirta vienam vartotojui, kuris nurodomas sutartyje.
  • Vietos licencijos („Site License“) - Ši licencija leidžia programą įdiegti keliose darbo vietose pasinaudojant tuo pačiu kodu. Leidžiamų diegimų kiekis priklauso nuo įsigytų licencijų kiekio ir yra nurodytas sutartyje. Šis licencijavimo būdas labiausiai tinka organizacijoms, kuriose SPSS programinę įrangą naudoja apibrėžtas kiekis darbuotojų. Ši licencija yra susiejama su konkrečiu kompiuteriu (arba kompiuteriais, jeigu įsigyjama daugiau nei viena licencija) ir programa leidžiama naudotis visiems šiuo kompiuteriu besinaudojantiems asmenims.
  • Tinklo licencija („Network License“) - Ši licencija leidžia programą diegti neribotai organizacijos mastu. Tačiau vienu metu programine įranga galės naudotis tik pasirinktas konkurentinių vartotojų skaičius. Programinės įrangos kaina priklauso nuo vartotojų, kurie vienu metu gali naudotis programine įranga skaičiaus. Ši licencija paranki organizacijoms, turinčioms didelį vartotojų skaičių, kuriems programa nėra reikalinga pastoviai. Ji taip pat patogi tuo, kad darbuotojai gali naudotis licenciją per nutolusią darbo vietą (pvz. iš namų).Licencija veikia per „Network License Manager” programą, kuri veikia organizacijos tinkle ir priskiria licencijas prisijungusiems vartotojams.

Licencijos aukštosioms mokykloms, studentams bei dėstytojams

Aukštosios mokyklos, studentai bei dėstytojai gali rinktis aukščiau išvadintas licencijas, tačiau šiems klientams papildomai siūlomi šie paketai:

  • Campus – metiniai licencijų paketai skirti diegti kompiuterių klasėse. Su nuolaida siūlomi trys skirtingi paketai, leidžiantys diegti programinę įrangą 25 ar didesniame kompiuterių skaičiuje, paketus galima individualizuoti pagal poreikius. Plačiau apie šį licencijavimo variantą skaitykite čia.
  • Asmeninės licencijos studentams ir dėstytojams – siūlomi trys asmeninių licencijų paketai skirti studentų moksliniams darbams bei statistikos dėstymui. Programinę įrangą galima licencijuoti laikotarpiui nuo vieno mėnesio iki ketverių metų (studijų laikotarpiui). Plačiau apie šį licencijavimo variantą skaitykite čia.