IBM SPSS Statistics Base

IBM SPSS Statistics Base - pagrindinių analizės įrankių rinkinys

 • Apžvalga
 • Savybės

Naudojantis IBM SPSS Statistics Base galima atlikti analizę nuo pradžių iki galo. Be duomenų paruošimo, valdymo ir išvesties valdymo funkcijų, kurios nuo šiol įtraukiamos į kiekvieną modulį, į IBM SPSS Statistics Base įtraukti svarbiausi statistiniai algoritmai, kurių užtenka dažniausiai naudojamoms analizėms.

IBM SPSS Statistics Base 19 contains many fundamental procedures analysts need.
IBM SPSS Statistics Base – pagrindinių analizės įrankių rinkinys

IBM SPSS Statistics Base – pagrindinių analizės įrankių rinkinysĮ IBM SPSS Statistics Base įtraukti algoritmai leis Jums greitai peržvelgti duomenis, suformuluoti hipotezes, ir jas patikrinti naudojantis algoritmais leidžiančiais atrasti sąryšius duomenyse, atrasti sankaupas, nustatyti tendencijas ir daryti prognozes.

Į naująją IBM SPSS Statistics Base 19 versiją įtraukta:

 • IBM SPSS Generalized Linear Mixed Models yra naujasis IBM SPSS Advanced Statistics grupės modelis, skirtas kurti dar tikslesnes prognozes numatant netiesinius analizės rezultatus.
 • IBM SPSS Direct Marketing modulis leidžia naujai pritaikyti jau sukurtus modelius, padidina duomenų vertinimo ir analizės galimybes bei suteikia priėjimą prie naudingos informacijos naudotojams Salesforce.com tinklalapyje einant tiesiogiai iš IBM SPSS Direct Marketing modulio, IBM SPSS Statistics Base ar kitų modulių.
 • IBM SPSS Automatic Linear Models skirtas greitai ir automatiškai sukurti galingus tiesinius modelius naudojantis IBM SPSS Statistics Base ir IBM SPSS Statistics Serveriu. Automatiniai Tiesiniai Modeliai yra naujoji algoritmų grupė, kuri verslo analitikams leis procesuoti dar galingesnius modelius.

 • Kiti naujosios versijos patobulinimai.

Demonstracijos

Savirankos metodai PASW Statistics

Savirankos metodai IBM SPSS Statistics


Daugiau informacijos apie bendras ir analitines IBM SPSS Statistics Base 19 savybes rasite sekančioje skiltyje Savybės


Naudojantis IBM SPSS Statistics Base galima atlikti analizę nuo pradžių iki galo. Be duomenų paruošimo, valdymo ir išvesties valdymo funkcijų, kurios nuo šiol įtraukiamos į kiekvieną modulį, į IBM SPSS Statistics Base įtrauktos svarbiausi statistiniai algoritmai, kurių užtenka dažniausiai naudojamoms analizėms.

Daugelis procedūrų ir algoritmų palaiko paralelinius procesus, todėl analizės atliekamos dar greičiau. Šiuos procesus palaiko: rūšiavimo, koreliacijų, dalinių koreliacijų, tiesinės regresijos ir faktorinės analizės procedūros

IBM SPSS Statistics 19 galimybių spektras:


Prieiga prie duomenų ir jų valdymas

 • Prieiga prie šių tipų duomenų:
  • Duomenų bazės OLE BD
  • Excel (*.xls, *xlsx, *xlsm)
  • SPSS (*.sav), SPSS/PC+ (*.sys), SPSS Portable (*.por)
  • Systat (*.syd, *.sys), Stata (*.dta)
  • SAS 7/8/9 (*.sas7bdat, *.sd7, *.sd2, *.ssd01, *.xpt)
  • dBase (*.dbf), Lotus (*.w*), Sylk (*.slk)
  • Text (*.txt, *.dat)
  • Apklausų duomenis iš Dimensions (mrInterview ir mrHeritage produktų)
 • Duomenų/rezultatų eksportavimo ir saugojimo formatai:
  • Duomenų bazės OLE BD
  • Excel (*.xls,*xlsx, *xlsm)
  • SPSS (*.sav), SPSS/PC+ (*.sys)
  • Word/RTF (*.doc)
  • XML, HTML (*.htm), SCV
  • Portable Document Format (*.pdf)
  • PowerPoint file (*.ppt)
  • Text (*.txt) - plain text, UTF-8 ir UTF-16.
  • Free, fixed, free-field, tab-delimited ASCII
  • Grafikų išsaugojimas BMP, EMF, EPS, JPG, PCT, PNG, TIF, WMF formatais
  • Diagramų formatai: EPS, JPEG, TIFF, PNG, BMP ir EMF (enhanced metafile)
  • Systat (*.syd, *.sys), Stata (*.dta)
  • SAS
  • dBase (*.dbf), Lotus 1-2-3
  • Apklausų duomenis iš IBM SPSS Data Collection produktų šeimos
 • Modelių eksportavimas XML formatu į SmartScore
 • Ieška ir keitimas rezultatų lange
 • Išvesties programavimas
 • Duomenų pertvarkymo vedlys (Restructure Data Wizard) - vieną įrašą pertvarko į daug įrašų ir atvirkščiai
 • Galimybė vienu metu dirbti su keliais duomenų rinkiniais
 • Unicode palaikymas – galimybė naudoti lietuviškas ir kitų kalbų specifines raides
 • Palaiko ilgus kintamųjų vardus (iki 64 bitų)
 • Palaiko ilgas kintamųjų reikšmes (iki 120 ženklų)
 • Palaiko ilgus kintamųjų aprašymus (iki 256 ženklų)
 • Palaiko ilgas teksto eilutes (iki 32,767 bitų) atviriems klausimams
 • Duomenų paruošimo galimybės:
  • Define Variable Properties tool - įrankis, automatiškai nustatantys kintamųjų savybes
  • Duomenų savybių kopijavimo įrankis
  • Visual Bander – vizualus intervalinių duomenų suskirstymas į grupes
  • Pasikartojančių duomenų identifikavimas
 • Codebook procedūra

Programavimo galimybės

 • Programuoti galima SPSS sintaksės, Python, .NET kalbomis
 • Pilnai integruojasi su R programavimo kalba parašytais algoritmais ir grafikais, todėl galite praplėsti esama SPSS funkcionalumą papildomais R algoritmais ir pasiekti juos per SPSS vartotojo sąsają
 • SPSS sintaksės redaktoriaus patobulinimai: automatinis komandų užbaigimas, sintaksės kodavimas spalvomis, programavimo klaidų patikrinimas darbo eigoje
 • Galimybė kurti savo dialogo langus (aktualu importuojant R algoritmus arba pritaikant programą unikaliems poreikiams) per vartotojo sąsajos kūrimo įrankį (Custom Dialog Builder)

Diagramos

 • Stulpelių diagramos: paprastos, sudurtinės, grupuotos, 3-D, paklaidų diagramos
 • Linijinės diagramos ir laiko eilučių diagramos
 • Skritulinės diagramos
 • Pasiskirstymo diagramos (persidengiančios, paprastos, pasiskirstymo matrica, drop line)
 • Dažnio diagramos, populiacijos piramidė
 • Maksimalių ir minimalių reikšmių diagramos (high-low chart): Range bar, Difference area diagrama
 • Stačiakampės diagramos (boxplot): 1-D, 2-D
 • Persidengiančios ir dvigubos Y ašies diagramos
 • Kokybės kontrolės diagramos: pareto, x-bar, range, sigma, individuals, moving range
 • Graphboard funkcija – automatiškai parodo tinkamus grafikų tipus pasirinktiems kintamiesiems
 • Interaktyvios diagramos su programavimo galimybėmis
 • ROC analizės diagramos
 • Autokoreliacijos ir tarpusavio koreliacijų grafikai
 • Diagramos, pritaikytos daugelio atsakymų kintamiesiems
 • Daugiadimensinės diagramos

Pagalbos priemonės

 • Visi programos funkcijų aprašymai, indeksas, paieška
 • Nuoseklios SPSS galimybių naudojimo instrukcijos, funkcijų taikymo pavyzdžiai, statistikos patarėjas

IBM SPSS Statistics Base išskirtinės savybės:

 • OLAP kubai
 • Aprašomoji statistika (dažniai, aprašomoji, tiriamoji, kryžminės lentelės, santykių skalės duomenų statistika)
 • Vidurkių palyginimas: analizių matai η ir η2, teisiškumo matai R ir R2, rezultatų pateikimas ataskaitose, kryžminėse lentelės, ar diagramose
 • t-testai: vienos imties t testas, nepriklausomų imčių t testas, porinis t testas
 • ANOVA (tik sintaksėje)
 • Klasterinė analizė: dviejų žingsnių, hierarchinė, K-vidurkių
 • Koreliacijos: Dviejų kintamųjų, dalinė, atstumai
 • Regresijos: tiesinė, ranginė regresija (PLUM), paprasta mažiausių kvadratų regresija
 • Diskriminantinė analizė
 • Faktorinė analizė
 • Neparametriniai testai (nuo 18 versijos patobulinti algoritmai, veikia greičiau su dideliais duomenų kiekiais ir naujas rezultatų peržiūrėjimo langas, leidžiantis interaktyviai atlikti palyginimus):
  • Chi kvadrato, Binomial, Runs testai
  • Vienos imties: Kolmogorov-Smirnov, uniform, normal ir Poisson
  • Dvejų nepriklausomų imčių testai: Kolmogorov-Smirnov Z test, Mann-Whitney U test, Wald-Wolfowitz runs testas, Moses extreme reactions testas
  • Testai kelioms nepriklausomoms imtims: Kruskal-Wallis H test, median testai
  • Dviejų priklausomų imčių testai: Wilcoxon, sign ir McNemar testai
  • Testai kelioms priklausomoms imtims: Friedman, Kendall's W ir Cochran's Q
 • Patikimumas ir ALSCAL daugelio matavimų skalių sudarymas
 • Duomenų apibendrinimas
 • Artimiausio kaimyno analizė